Στον κόσμο του Toril, στον άγριο Βορρά των Ξεχασμένων Βασιλείων, τρεις ήρωες βρέθηκαν και έκαναν μια ομάδα μισθοφώρων. Όμως το πεπρωμένο, τους χτυπάει την πόρτα, και όταν καταλάβουν πως είναι δέσμιοι από το κοινό νήμα της μοίρας, πλέον θα είναι πολύ αργά για να κάνουν πίσω..

 

See for yourself @ Destiny Awaits!

 

Destiny Awaits

Deathwish Deathwish gwgoulini_gm Lord_Socratus johnalphabetsoup